Presentem el seminari Armes de la Crítica, un espai de debat i refl exió sobre actualitat política i social, tan necessari pels temps de crisi que corren. Una crisi de dimensions històriques que està generant gran quantitat de debats d’idees que busquen alhora qüestionar el sistema imperant i plantejar possibles alternatives.

Aquest nou espai pretén, amb la crítica com a arma, esmolar aquestes idees en debat per poder així actuar en els processos polítics i socials actuals i futurs, perquè tal com plantejava Karl Marx “Aquesta crítica no es comporta com un fi en si, sinó simplement com un mitjà. El seu sentiment essencial és el de la indignació, la seva tasca essencial la denúncia. “

La nostra indignació és tan profunda com ho és l’actual crisi i els seus dramàtics efectes sobre les classes oprimides i que ha colpejat especialment a la joventut condemnant-la a l’atur, la precarització i la dependència respecte la família. La mateixa joventut a la qual s’expulsa de les universitats, es criminalitza i es reprimeix quan aquesta s’aixeca per dir prou. La nostra denuncia és tan radical com ho és el caràcter d’un sistema que no mostra cap sortida dins dels seus propis marges, i que la possibilitat de reforma del qual és més utòpica que la de la seva transformació.

“Ser radical és atacar el problema des de l’arrel”, plantejava Karl Marx. Així pretenem abordar el debat, reflexionant sobre el “problema d’arrel” per pensar i debatre també sobre idees de “canvi d’arrel”. I així generar un nou espai en el qual, des de la “crítica com a arma”, puguem reflexionar i debatre sobre els actuals processos de lluita de classes, l’emergència de nous fenòmens polítics i fins i tot el qüestionament de règims polítics servils als interessos capitalistes.

Per tant, des d’Armes de la Crítica volem obrir el debat sobre aquelles idees que els ideòlegs del capital van voler donar per mortes: les idees de la transformació social, les quals poden transformar el sentiment d’indignació en una denúncia radical que ens porti a la necessitat enèrgica de revolucionar-ho tot.

Aquesta nova iniciativa és impulsada per l’Agrupació “No Passaran” al costat d’estudiants i treballadors independents. Pel que fa al format, al llarg del segon semestre s’exposaran Quatre Xerrades sobre temes de candent actualitat, entre les quals realitzarem “Tallers” amb materials de lectura per a aprofundir en cadascuna de les xerrades.

Castellano

Presentamos este seminario con la intención de que sea un espacio de debate y reflexión sobre actualidad política y social, necesario en los tiempos de crisis que vivimos.

Este nuevo espacio pretende, con la crítica como arma, afilar estas ideas en debate para poder así actuar en los procesos políticos y sociales actuales y futuros, porque tal como plantaba Karl Marx “Esta crítica no se comporta como un fin en sí, sino simplemente como un medio. Su sentimiento esencial es de la indignación, su tarea esencial la denuncia”

Nuestra indignación es tan profunda como lo es la actual crisis y sus dramáticos efectos sobre las clases oprimidas y que ha golpeado especialmente a la juventud condenándola al paro, la precarización y la dependencia de su familia. La misma juventud a la que se expulsa de las universidades, se criminaliza y se reprime cuando se levanta para decir basta. Nuestra denuncia es tan radical como lo que el carácter de un sistema que no muestra ninguna salida dentro de sus propios márgenes, y que la posibilidad de reforma del mismo es más utópica que la de su transformación.

“Ser radical es atacar el problema de raíz”, planteaba Karl Marx. Así pretendemos abordar el debate, reflexionando sobre el “problema de raíz” para pensar y debatir también sobre ideas de “cambio de raíz”. Y así generar un nuevo espacio en el cual, desde la “crítica como arma”, podamos reflexionar y debatir sobre los actuales procesos de lucha de clases, la emergencia de nuevos fenómenos políticos e incluso el cuestionamiento de regímenes políticos serviles a los intereses capitalistas.

Por tanto, desde Armas de la Crítica queremos abrir el debate sobre aquellas ideas que los ideólogos del capital quisieron dar por muertas: las ideas de la transformación social, las cuales pueden transformar el sentimiento de indignación en una denuncia radical que nos lleva a la necesidad enérgica de revolucionarlo todo.

Esta nueva iniciativa es impulsada por la Agrupación No Pasarán junto a estudiantes y trabajadores. Respecto al formato, a lo largo del segundo semestre universitario se realizarán cuatro charlas en las universidades de Zaragoza y Barcelona. Debate de candente actualidad, y entre los cuales re realizarán talleres con materiales de lectura para profundizar el debate.

 

Publicado por Clase contra Clase

Clase contra Clase | @ClaseVsClase :: Sección española de la Fracción Trotskista - Cuarta Internacional (FT-CI)

Dejar un comentario